1: Identiteit van de verkoper

Manon Klinkenberg
Julianastraat 33
2405 CG Alphen aan den Rijn


lillscollarsandleashes@gmail.com

KvK: 74602772

 

2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop https://lillscollarsandleashes.nl. 

2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 LiLLS collars and leashes behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

3: Bestelling

3.1 Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het digitaal doorsturen van de bestelling door het klikken op de button “bestellen met betalingsverplichting”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Bij elke digitale bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Een digitale bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn.

 

4: Persoonsgegevens

4.1 LiLLS collars and leashes is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door LiLLS collars and leashes vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

 

5: Prijzen

5.1. De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro excl. transportkosten inclusief BTW. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.

5.2  LiLLS collars and leashes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

6: Artikelen

6.1 De foto’s, afbeeldingen en kleuren van producten zijn zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product.

6.2 Informatie, mondelinge mededelingen, enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 

6.3 LiLLS collars and leashes is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen of typefouten op de website.

6.4 LiLLS collars and leashes geeft geen garantie met betrekking tot de exacte juistheid van afmetingen en gewichtsopgaven. Deze zijn slechts indicatief.


7: Betalingen

7.1 Betaling gebeurt steeds vooraf via iDeal of bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag incl. verzendkosten over op bankrekening NL45 KNAB 0258 9116 89 t.n.v. LiLLS collars and leashes, onder vermelding van het ordernummer.


8: Verzending

8.1 Als de betaling ontvangen is, wordt de bestelling zo snel mogelijk gemaakt en verstuurd. De genoemde levertijd begint vanaf het moment dat de betaling bij ons binnen is. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 


9: Verzendkosten incl. btw

Verzending naar adres in Nederland:

Brievenbuspakketje:    € 4,00
Pakket                    :    € 6,95

 

10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom ter zake van de producten gaat al over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan LiLLS collars and leashes zijn voor rekening van de klant.

 

11: Retour

11.1 Indien bestelde artikelen niet in juiste staat geleverd zijn, kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van LiLLS collars and leashes. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. 

11.2 LiLLS collars and leashes behoudt het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

11.3 Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief

12: Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van logo's, tekeningen, data, teksten, beelden, enz. is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan LiLLS collars and leashes.

 

13: Garantiebepaling

13.1 Op de door LiLLS collars and leashes producten bestaat geen garantie, echter alleen omruilgarantie wanneer het product bij levering defect is. Dit alles gezien het feit de producten aangeboden door LiLLS collars and leashes geen fabrieksgaranties kennen en dit ook niet vereisen.

13.2 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, of in geval uitsluiting van aansprakelijkheid dwingendrechtelijke is uitgesloten, is LiLLS collars and leashes niet aansprakelijkheid voor schade. 

13.3 In geval LiLLS collars and leashes, aansprakelijk is, dan is het bedrag LiLLS collars and leashes tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment van aflevering/afronding van de werkzaamheden door LiLLS collars and leashes. Alleen binnen deze periode kan LiLLS collars and leashes tot vergoeding van schade worden aangesproken.

 

14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© 2019 - 2020 LiLLS collars and leashes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel